mandag 14. april 2008

Lykke

Forfatter: Klein, Stefan
Tittel: Die Glückformel oder Wie die guten Gefühle entstehen (Norsk: "Lykkeformelen. Hvordan gode følelser oppstår")
År: 2002

Jeg er av natur skeptisk til selvhjelpsbøker, derfor var dette ikke bokomslaget for meg. Boken er en populærvitenskapelig bok i psykologi og fokuserer på nyere og eldre hjerneforskning. Men en gul gla' bok med marihøne kan jo gi de assosiasjonene. Når jeg leser de tyske anmeldesene av boka som priser den for sin virkning på selverkjennelsen, synes jeg kanskje de tar litt av på selvhjelpsfronten.

Boken er skrevet av en journalist og den bærer preg av at forfatteren har blitt ytterst fascinert av de mange vitenskapelig rapportene han har lest, men hans kapasitet til kildekritikk kan jeg vanskelig bedømme. Jeg har likt å lese boken, men den er kunne kanskje vært redigert litt kortere. Det frister imidlertid ikke å lese så mye mer av denne forfatteren. Tror nok han populariserer litt for mye for meg.

Ingen kommentarer: